Bugtong: Tabla magkabila, alulod ang gitna.

 

Sagot: Dahon ng saging