May kamay, walang paa. May mukha, walang mata.

Sagot: Orasan / Clock