Alin kayang insekto, malaki ang mata kaysa ulo?

Sagot: Tutubi / Dragonfly