Kinain ko ang isa, itinapon ko ang dalawa.

Sagot: Tulya / Clam