Ito ay napagsasalaminan, huwag lang kayong maggagalawan.

Sagot: Tubig / Water