Bugtong: Nakipagkarera si Hudas, Dila ang inuusad

 

Sagot: Tsinelas / Slipper