Baboy ko sa parang, namumula sa tapang.

Sili / Chili