Isang butil ng palay, sakot ang buong buhay.

Sagot: Posporo