Lumalakad ay umiiyak, sa patay ay nakikipag-usap.

 

Sagot: Pluma at Papel / Pen & paper