Hindi pari, hindi hari, nagdadamit ng sari-sari.

Sagot: Paruparo / Butterfly