Ang katawa’y bala, ang bituka’y paminta.

Sagot: Papaya