Bugtong: Ng maliit pa’y minamahal, Ng lumaki na’y pinugutan

Sagot: Palay