May ulo’y walang buhok, may tiyan walang pusod.

Sagot: Palaka / Frog