Walang pintong pinasukan, nakapasok sa kalooban.

Sagot: Pag-iisip / Mind