Dalawang batong itim, malayo ang nararating.

Sagot: Mata / Eyes