Lambat ay kanyang dala-dala, sa ilog at dagat nagpupunta.

Sagot: Mangingisda / Fisherman