Isang bahay ng mayaman, napasok ng magnanakaw, nakuha ang kayamanan walang nakibo sa lagayan.

Sagot: Libro / Book