May bintana, walang bubungan may pinto, walang hagdanan.

Sagot: Kumpisalan / Confession room