Baka sa palupandan, ang unga ay nakakarating kahit saan.

Sagot: Kulog