Abot na ng kamay, ipinaggawa pa sa tulay.

Sagot: Kubyertos / Spoon & Fork