Bugtong: Heto na si Ingkong, nakaupo sa lusong.

Sagot: Kasoy / Casew