Bugtong: Kung gusto mong tumagal pa ang aking buhay, kailangang ako ay mamatay.

Sagot: Kandila / Candle