Isa ang pasukan, tatlo ang labasan.

Sagot: Kamiseta / T-shirt