Dalawang patukod-langit, Apat na patukod-lupa, Dalawang pagaspas, Isang pamaspas.

Sagot: Kalabaw / Water Buffalo