Ang amain kong buo’y may kapatid na babae; ngunit siya naman ay hindi ale. Sino siya?

Sagot: Ina / Mother