Bugtong: Binili ni Ina, isasabit lang pala

 

Sagot: Hikaw / Earings