Bugtong: Magkakabit na kutsilyo, gamit ng barbero

Sagot: Gunting