Bugtong: Walang itak, walang kampit, gumagawa ng bahay na ipit.

 

Sagot: Gagamba