Sa buhatan ay may silbi, sa igiban ay walang sinabi.

Sagot: Bayong / Basket