Hindi tao, hindi hayop, kung uminom ay salup-salop.

Sagot: Batya