Sa araw ay bungbong, sa gabi ay dahon.

Sagot: Banig