Bugtong: Hindi hayop, hindi tao, nagsusuot ng plantsado.

Sagot: Aparador / Closet